جراحی تغییر جنسیت

جراحی تغییر جنسیت

ممکن است برایتان تازگی داشته باشد که جراحی تغییر جنسیت چیست ؟ اكنون بجاي كلمه ترانسكچوال از واژه ملال جنسي يا gender identity disorders  ياGID  استفاده مي شود.این جراحی  که معادل انگلیسی آن Sex reassignment surgery  است به نوعی از جراحی گفته می شود که جنسیت فیزیکی افراد در آن نیز تغییر می کند. اين افراد با همجنسگراها فرق دارن زيرا در فرد همجنس گرا فرد با جنسيت خود مشكل ندارد ولي بجاي تمايل به جنس مخالف به جنس موافق گرايش دارد. بالعكس در افراد ملال جنسي فرد با جنسيت خود سازگار نيست .افرادی که تحت جراحي تغيير جنسيت قرار می گیرند و از مرد به زن تبدیل می شوند ، مهبل و فرج که اندام تناسلی زنانه است را بدست می آورندو روشهاي مختلفي براي جراحي وجود دارد.

جراحی تغییر جنسیت

قانون درباره جراحي تغيير جنسيت چه چیزی وضع کرده است ؟

در ایران جراحي تغيير جنسيت برای هر فردی که مایل است ،  در صورت دارا بودن  شرایط عمل انجام می گردد. ابتدا فرد قبل از جراحی باید تحت نظر مشاوره های روانشناسی قرار بگیرد. اگر درآن مشاوره ها قبول شود و هم چنین توانایی پرداخت هزینه های عمل را داشته باشد می تواند این عمل را انجام دهد.

عملکرد جراحي تغيير جنسيت به چه صورتی می باشد ؟

پزشک در این جراحی مرد به زن ، برای ساختن آلت تناسلی زنانه ، از بافتهاي مردانه براي ايجاد عناصر استفاده زنانه استفاده مي كند و يكي از روشهاي بازسازي واژن استفاده از روده بزرگ مي باشد.آگاه باشید که این عمل جراحی بسیار سخت می باشد و مدت زمان پنج الی شش ساعت زمان نیاز دارد. دوره نقاهت بیمار تا چند هفته طور می کشد و همراه با درد خواهد بود. جهت کامل شدن فرآیند تغییر جنسیت ممکن است ، طی چند سال  به بیش از 20 جراحی دیگر نیاز باشد.

پیشرفت ایران در جراحی تغییر جنسیت :

بعضی از مراجعه کنندگان از کشورهای دیگر ( اروپای شرقی ، کشورهای عربی ) هستند. درحال حاضر ایران در این جراحی پیشگام است. تعداد جراحی های تغییر جنسیت انجام در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بالاتر می باشد. این آمار به این دلیل است که در ایران همجنس گرائی برای افراد ممنوع شده است. بنابراین ، فشار های اجتماعی آنها را به طرف جراحي تغيير جنسيت سوق می دهد.

Call Now Button